จังหวัดแพร่

เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางอัมราพร มุ้งทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดออกเยี่ยมและให้กำลังใจ
ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ อำเภอเมืองแพร่จำนวน 2 ครอบครัว โดยได้มอบเงินช่วยเหลือ ถุงยังชีพ ผ้าเช็ดตัวและมุ้งครอบครัวละ 1 ชุด เพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น

จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่