จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:45 น. นางอุรสา จินโต  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ประสบอัคคีภัย ครอบครัวนางปราณี ประดิษฐ์ อายุ 79 ปี บ้านเลขที่ 118 หมู่ที่ 6 ตำบลพรุพรี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งตัวบ้านเป็นแบบปูนผสมไม้ ได้รับความเสียหายทั้งหลัง ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี