กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายธนิต พันธ์หินกอง นายกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอ
ที่ทำการปกครองอำเภอสุวรรณภูมิ ได้ออกเยี่ยม ให้กำลังใจ ราษฎรผู้ประสบวาตภัย หมู่ที่ 10 , หมู่ที่ 15 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
โดยมอบถุงธารน้ำใจ จำนวน 120 ชุด ที่วัดบ้านสนาม หมู่ที่ 10 ต.สระคู

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ
กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ