จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น.  นางณัฏฐินีภรณ์  จันทรโณทัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย
นางวิไลลักษณ์ ดุจจานุทัศน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุพายุลมแรงและฝนตก ทำให้บ้านเรือนราษฏร ยุ้งฉางและทรัพย์สินอื่นๆ ได้รับความเสียหาย โดยในเบื้องต้น
ได้รับรายงานความเสียหาย จำนวน 120 ครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยดังกล่าว จึงได้มอบถุงยังชีพ
จำนวน 120 ถุง เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเบื้องต้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา