จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 - 15.30 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับปกครองอำเภอกุดจับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนและจิตอาสาในพื้นที่ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยจากเหตุพายุฤดูร้อนในพื้นที่
อำเภอกุดจับ ณ ศาลากลางบ้านหัวขัว หมู่ 7 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ได้รับความเสียหายจำนวน 14 หลัง และพื้นที่อื่นๆในอำเภอกุดจับ
จำนวน 36 หลัง เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น โดยมีนายวันชัย จันทร์พร เป็นประธานในพิธีมอบ

จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี