จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นางแก้วจิต มากปาน
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจราษฏร ผู้ประสบอัคคีภัย รายนางสาวน้ำค้าง ฉ่ำพงษ์ ณ บ้านเลขที่ 38 ม.8
ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท ชุดธารน้ำใจ 1 ชุด และหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 1 ใบ เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนในเบื้องต้น และได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือต่อไป

จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิจิตร