จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลาประมาณ 08.30 น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย
นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและช่วยเหลือครอบครัวนายมะนุ แวกาเดร์ อายุ 40 ปี กรณีเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย
บ้านเลขที่ 6/1 ม.6 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ทั้งนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 3,000 บาท  พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็น
ขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัว

จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส