จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:30 น. นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกเยี่ยมคนไข้ พอ.สว. จำนวน 1 ราย -ราย นางสาวเพ็ญนภา จีนเกิด อายุ 31 ปี บ้านเลขที่ 96 หมู่ที่ 7 ตำบลทรัพย์พระยา
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ และถุงยังชีพ

จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์