จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และนายอำเภอรัษฎา ได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 87 ม. 8 ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง ซึ่งเป็นบ้านของนางอารีย์ ไชยศิลป์
ซึ่งเป็นราษฎรที่ประสบเหตุอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 เพื่อเป็นการติดตามเป็นครั้งที่ 2 ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง