จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ในเขตพื้นที่ อำเภอลำปลายมาศ
จ.บุรีรัมย์ จำนวน 183 ราย พร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 183 ชุด ให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย)

จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์