จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน นางการีมา มะเซ่ง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๘๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าน้ำ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยซึ่งเป็นบ้านไม้ ๒ ชั้น เสียหายบางส่วน เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมี นายวิภาค ภู่เพชร นายอำเภอ
ปะนาเระ นายภิเชษฐ์ บุตรรักษ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอปะนาเระ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และคณะฯ ได้ร่วมกันมอบถุงธารน้ำใจ และมอบเงินช่วยเหลือจำนวน ๓,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว ผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือ
ด้านอื่นๆนั้น ทางอำเภอปะนาเระ, องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้ำ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน จะบูรณาการความร่วมมือกันซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ประสบภัย
ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซม

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี