จังหวัดสตูล

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้คณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับปลัดอำเภอ ปภ. ผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือนายหมัด แขกพงษ์ ผู้ประสบอัคคีภัย
ซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 194 หมู่ 7 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล