จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมโครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดชลบุรี ” ประจำปี 2562
เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้เเจกถุงยังชีพ จำนวน 200 ถุง แว่นสายตายาวผู้สูงอายุ จำนวน 300 อัน มอบทุนการศึกษา และรถจักรยาน จำนวน
15 คัน ให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ โดยมี นายพิเนตร เลิศเขมทัต นายอำเภอบ้านบึง รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี
ณ วัดราษฎร์ศรัทธา (ท้ายดอน) ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี