จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบอัคคีภัย บ้านถูกไฟไหม้
เสียหายทั้งหลัง ได้แก่ ครอบครัวนายสำเริง สุพลภักดี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 8 ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยทาง
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์เป็นเงินจำนวน 10,000 บาทพร้อมด้วยชุดถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด และชุดเครื่องครัว
จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง