จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอหนองจิก, หัวหน้าส่วนราชการ, ปลัดอำเภอ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนผู้อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยจากพายุ “ ปาบึก ” ในเขตพื้นที่อำเภอหนองจิก ซึ่งประกอบด้วยผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการและเด็ก
หมู่บ้านริมทะเล หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตาวา ณ โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี หลังจากนั้น นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปัตตานี พร้อมคณะ ได้ร่วมกันมอบนมกล่องพร้อมดื่ม และขนม แก่เด็กๆทุกคนที่อยู่ในศูนย์อพยพ และเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยกำลังในพื้นที่
ที่มาปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี