จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอนุรี  วิศิษฎ์วงศ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี นายอภินันท์ หมวดแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอยะหริ่ง, นายวาฮิดล ตะเหล็บ
ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนางมือแย สะเฮาะ
อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๑/๑๒ บ้านดาโต๊ะ หมู่ที่ ๔ ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี หลังจากเกิดกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานข้าวเกรียบ
เมื่อคืนวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๒๒.๓๐ น. ทั้งนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้มอบถุงธารน้ำใจ และมอบเงินช่วยเหลือจำนวน
๓,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว ผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี