จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง/กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงออกเยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้ทั้งหลัง ได้แก่
บ้านนางแฉล้ม มรกฏคันโท อายุ 93 ปี บ้านเลขที่ 53 ม.6 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง แต่ได้เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ โดยทางญาติได้นำศพไปบำเพ็ญ
พิธีทางศาสนาที่วัดใกล้บ้าน และวันนี้เป็นวันที่ญาติได้ฌาปนกิจศพนางแฉล้ม ที่วัด แต่หลังจากเผาศพนางแฉล้มเสร็จ บ้านของนางแฉล้มก็ถูกไฟไหม้
จนได้รับความเสียหายทั้งหลัง ณ บ้านเลขที่ 53 ม.6 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง โดยทางเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์
ครอบครัวนางแฉล้ม มรกฏคันโท เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท พร้อมด้วยชุดถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง