จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับ กิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา นำโดย นางปัทมา วิวัฒน์วานิช นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา
พร้อมคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวนครัวเรือนละ 1 ชุด จำนวนทั้งสิ้น 70 ครัวเรือน ณ พื้นที่ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่
โรงเรียนบ้านบึง (ศรีราชา) ซึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียนเก่า 2 ชั้น ภายในโรงเรียนเมื่อช่วงเช้า คาดเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต ณ โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี