จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 - 13.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
นางธีรพร โชคเรืองสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย นายจำนง รถเพ็ชร ณ บ้านเลขที่ 165 หมู่ 4  ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เบื้องต้น
ได้หมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เงินจำนวน 3,000 บาท เป็นการช่วยเหลือ

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา