จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย  มอบหมายให้นางโฉมสุภางค์ ถมกระจ่าง
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย สนง.ปภ.จ.เลย พมจ.เลย ศูนย์ไร้ที่พึ่ง จ.เลย
และที่ทำการปกครอง อ.วังสะพุง ออกเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ราย นางสาวเตียง บุบผา 210 หมู่ 1 ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย
บ้านพักและทรัพย์สินถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต เหล่ากาชาดจังหวัดเลยได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน
5,000 บาท มอบถุงยังชีพ  2  ถุง เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ออกเยี่ยม
ผู้ประสบอัคคีภัยและมอบสิ่งของในครั้งนี้

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย