จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้นางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย สนง.ปภ.จ.เลย พมจ.เลย ศูนย์ไร้ที่พึ่ง จ.เลย
และที่ทำการปกครอง อ.ภูเรือ ออกเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ราย นางหล้า อินทะบุญศรี บ้านเลขที่ 25 ม.1 ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย
บ้านพักและทรัพย์สินถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหาย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เหล่ากาชาดจังหวัดเลย ได้มอบเงิน
ช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย