จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาด ลงพื้นที่เยี่ยม
ให้ขวัญกำลังใจ และช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ราย ราย นางทอง ทายนต์ อายุ 76 ปี บ้านเลขที่ 30/3 หมู่ 4 ตำบลเกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
(ที่อยู่ตามบัตรประชาชน)ลักษณะเป็นบ้านเช่า เสียหายทั้งหลัง เหตุเกิดบ้านเลขที่ 285/1 หมู่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มอบเงิน
ช่วยเหลือในเบื้องต้น 10,000 บาท พร้อมถุงยังชีพและเครื่องอุปโภค-บริโภค

จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี