จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น.นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์
รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก นางณัชชา มีจันทร์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก นายกกิ่งกาชาดอำเภอ บ้านตาก กรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดตาก กรรมการสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก สถานีกาชาดเทพรัตน์ ที่ 13 ร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ประสบวาตภัย
ในพื้นที่ตำบลตากออก จำนวน 107 ชุด ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านปากร้องห้วยจี้ ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก โดยมีอรรถวุฒิ พึ่งเนียม
นายอำเภอบ้านตาก ได้กล่าวรายงานสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ทั้งนี้ได้มีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ อบต.ตากออก
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมต้อนรับคณะและร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคดังกล่าว

จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก