จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันอังคาร ที่6 มีนาคม 2561 คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเงินสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว
ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.บ้านไร่ มอบเงินสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว ให้แก่เด็กและครอบครัว จำนวน 98 ราย รายละ 1,000 บาท ในการนี้
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการเป็นประธานในพิธี

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี