จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมเทพประทาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ
นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54
จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบในนามของมูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ