จังหวัดตราด

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 11.00 น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด
ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด พร้อมด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด , นายอำเภอบ่อไร่ หัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่น
ท้องที่ ตำรวจ ทหาร และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ประสบอัคคีภัย บริเวณ ศาลเจ้าพ่อเสือดาว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบอน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด และได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น ดังนี้
1.ผู้ว่าราชการจังหวัดและเหล่ากาชาดจังหวัดตราด มอบถุงยังชีพ
2.เหล่ากาชาดจังหวัดตราด มอบเงิน จำนวน 5,000 บาท และ 3,000 บาท ตามความเสียหายของบ้านแต่ละหลัง
3.เหล่ากาชาดจังหวัดตราด มอบผ้าห่มและมุ้ง
4.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบเงิน จำนวน 5,000 และ 2,000 บาท ตามความเสียหายของบ้านแต่ละหลัง
ผลการตรวจสอบ เกิดเหตุไฟไหม้เวลาประมาณ 08.30 น. สามารถควบคุมเพลิงได้ เวลา ประมาณ 09.30 น. บริเวณที่เกิดเหตุเป็นห้องแถวมีบ้านที่ไฟไหม้
จำนวน 4 หลัง
หลังที่ 1 บ้านเลขที่ 54/1 ม.4 ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด ผู้อาศัย ชื่อน.ส.ทัศสุวรรณ บุญวงศ์ ไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง
หลังที่ 2 บ้านเลขที่ 54/1 ม.4 ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ ผู้อาศัย ชื่อ นายเสาร์ สมใจ ไฟไหม้เสียหายบางส่วน
หลังที่ 1-2 เป็นครอบครัวเดียวกันมีผู้อยู่อาศัยรวม 12 คน หลังที่ 3 บ้านเลขที่ 50/3 ม.4 ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ ผู้อาศัย ชื่อนางบุญยง ฮุยเฮ้า
และครอบครัวรวม 3 คน ไฟไหม้เสียหาย บางส่วน

จังหวัดตราด
จังหวัดตราด
จังหวัดตราด