จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ
ออกเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุไฟไหม้ที่อยู่อาศัย (ทั้งหลัง) รายนางพรศรี ร่วมชัยภูมิ อายุ 52 ปี บ้านเลขที่ 159 หมู่ที่ 3
บ้านเมืองน้อยใต้ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งได้อาศัยอยู่กับสามี ลูกและหลานรวม 5คน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิมอบเงินสงเคราะห์
จำนวน 5,000 บาท พร้อมสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นเพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น

จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ