จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดเลย ออกเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย รายนายหนูแซม ชมภู อายุ 53 ปี บ้านเลขที่ 207 ม.1 ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย บ้านพัก
และทรัพย์สินถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายบางส่วน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยเบื้นต้นได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน  5,000  บาท พร้อมมอบ
เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น แก่ครอบครัวดังกล่าว

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย