จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองนายกและสมาชิกเหล่ากาชาด
ออกบรรเทาทุกข์และให้กำลังใจครอบครัวที่ประสบอัคคีภัย ทีตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 3 ครัวเรือน มีไหม้ทั้งหลัง 1 หลัง
และไหม้บางส่วน จำนวน 2 หลัง เหล่ากาชาดมอบเงินสงเคราะห์ รวมทั้งสิ้น 12,000 บาท พร้อมพัดลม, หม้อหุงข้าว, น้ำดื่ม,ข้าวสารและเครื่องอุปโภค
บริโภค ให้กับครอบครัวที่ประสบภัยดังกล่าวตามความเหมาะ

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์