จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ นำโดย ผศ.ดร.ลักขณา สกุลลิขเรศสีมา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ออกเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบเหตุจมน้ำเสียชีวิตที่ฝายน้ำล้น บ้านเสี้ยวน้อย ม.1 เมื่อวันที่ 3 ก.พ.2561
รายด.ช.พิชิตชัย เจริญศรี อายุ 5 ปี อยู่บ้านเลขที่ 41/1 ม.9 ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิมอบเงินทำบุญ จำนวน
5,000 บาท

จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ