จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13:30 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้
นางสาวสุภา อุณห์ไวทยะ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี (คณะทำงานด้านบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบสาธารณภัย) ลงพื้นที่ ณ บ้านนายไพรัตน์ เจริญรักษ์ อายุ 41 ปี บ้านเลขที่ 52 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เนื่องจากเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 22:00 น. ได้เกิดไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินจำนวน 10,000 บาท
พร้อมถุงยังชีพ 1 ชุด , หมอน 2 ใบ , ผ้าห่ม 2 ผืน เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยมีนายจเร ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพิน พร้อมด้วยส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี