จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำโดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ประสบ อัคคีภัย ไฟไหม้บ้านทั้งหลัง ซึ่งเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว
ของนางวีณาพร กรังพานิช เป็นผู้เช่าอาศัย ณ บ้านเลขที่ 18/21 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมอบถุงยังชีพ
จำนวน 1 ชุด พร้อมน้ำดื่ม และเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี