จังหวัดอำนาจเจริญ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวิรัช ชินวินิจกุล องค์มนตรี
ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอลืออำนาจ
และอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมกันนี้ นางสุกัญญา ชุมอุปการ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้ นางขนิษฐา บูรณะกิจภิญโญ รองนายกเหล่ากาชาด คณะกรรมการเหล่ากาชาด
ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
จำนวน 1,000 ชุด จากนั้น คณะองคมนตรีได้เดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพนา
จำนวน 1,000 ชุด

จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ