จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2560 นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง เหตุเพลิงไหม้หอพักหญิงเด็กชาวเขา วัดตาลเจ็ดช่อ หมู่ที่ 1
ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทองทำให้เด็กหญิงชาวเขาที่พักอยู่ในเรือนนอน จำนวน 125 คน ไม่สามารถนอนพักในเรือนนอนดังกล่าวได้
ทางเจ้าอาวาสจึงได้ให้เด็กหญิงชาวเขาทั้งหมด ย้ายมานอนในห้องชั้นล่างของศาลาการเปรียญเป็นการชั่วคราว และเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง
ได้มอบเงินช่วยเหลือเบี้องต้น จำนวน 10,000 บาท และเครื่องอุปโภค - บริโภค ข้าวสาร 50 กิโลกรัม ปลากระป๋อง 100 กระป๋อง มาม่า 100 ห่อ

จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง