จังหวัดยะลา

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น.ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้
นางวิชชุตา แก้วศิริ และนางชลิตา บารา กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วมและผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่
ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา จำนวน 50 ถุง โดยมีนายธราวุธิ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา ร่วมมอบในครั้งนี้ ณ สถาบันปอเนาะอัลฮาลีมีฮะห์
บ้านตันหยงนากอ ม.3 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา