จังหวัดแพร่

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น.นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่เข้าร่วมพิธีรับมอบผ้าห่มพระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้นายวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี เป็นผู้เชิญผ้าห่ม
พระราชทานและจัดอาหารพร้อมน้ำดื่มพระราชทานเลี้ยงประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปมอบแก่
ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ จำนวน 500 ผืน ที่หอประชุมโรงเรียนวังชิ้นวิทยา อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่  โดยมี
นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และเวลา 13.00 น. ที่หอประชุมอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี เป็นผู้เชิญผ้าห่มพระราชทานและจัดอาหารพร้อมน้ำดื่ม
พระราชทานเลี้ยงประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอสูงเม่น อำเภอเด่นชัย อำเภอสอง อำเภอร้องกวาง อำเภอลอง อำเภอเมืองแพร่ และอำเภอ
หนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1,500 ผืน โดยทั้ง 7 อำเภอ มีผู้เดือดร้อน จำนวน 57,412 คน และมีความต้องการเครื่องกันหนาว ทั้งสิ้น 54,424 ชิ้น
ยังความปลาบปลื้มใจในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในความห่วงใยผู้ประสบ
ภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่