จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นายวิทิต ปิ่นนิกร ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี
ได้รับมอบหมายจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นำคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีออกให้การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 4 ราย ดังนี้
1.บ้านนางยุพา สอนเกิด เลขที่1015/1 ถนนสังฆราช ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี มอบเงินช่วยเหลือ 3000 บาท (ไฟไหม้บ้านทั้งหลัง)
2.บ้านนางยาใจ โพธิ์ศรี เลขที่1017/1 ถนนสังฆราช ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี มอบเงิน 3000 บาท (ไฟไหม้บ้านทั้งหลัง)
3. บ้านนายสมยศ วัดอ่ำ เลขที่1017/2 ถนนสังฆราช ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี มอบเงิน 1500 บาท(ไฟไหม้บ้านบางส่วน)
4. บ้านนางฉะอ้อนเต่าทอง เลขที่1015 ถนนสังฆราช ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี มอบเงิน 1500 บาท(ไฟไหม้บ้านบางส่วน)
พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยอีกรายละ 2 ชุด

 จังหวัดสิงห์บุรี
 จังหวัดสิงห์บุรี
 จังหวัดสิงห์บุรี
 จังหวัดสิงห์บุรี
 จังหวัดสิงห์บุรี
 จังหวัดสิงห์บุรี