กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายพงษ์พันธ์ ยมมาศ นายอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วยนางวิภาดา ขะตะเจริญ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ
และคณะลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เบื้องต้นมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือและมอบถุงยังชีพแก่นางสาวธนิดา บุญปิยะ อายุ 68 ปี
อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 50/9 ม.5 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ
กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ
กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ