จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. นางแสงแข จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนางอุทุมพร พ่วงทิพากร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร นายประทิม โกษาแสง นายอำเภอสว่างแดนดิน
นางกาญจนิจ โกษาแสง ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และคณะ ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว ณ อบต.ตาลโกน และ อบต.ตาลเนิ้ง อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร จำนวน 300 ผืน

จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร