จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 12.00 น.   นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นำถุงยังชีพ ผ้าห่มกันหนาวพร้อมกับเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท ไปมอบให้กับครอบครัวนางสุชาดา ปลัดศรี
บ้านเลขที่ 119 หมู่ที่3 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ ซึ่งประสบเหตุไฟไหม้บ้านเมื่อวันที่ 26 ธ.ค.60 ที่ผ่านมา โดยมีนายสฤษดิ์ รัตนวงษ์
นายอำเภอเสนางคนิคม, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ
สาธารณสุขอำเภอเสนางคนิคม หัวหน้าชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจำอำเภอเสนางคนิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง กำนันและผู้ใหญ่บ้าน
ตำบลนาเวียง นำสิ่งของและเงินช่วยเหลือมาร่วมมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย

จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ