จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. นางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้
นางจุฬาภร ศิริเวช รองนายกเหล่ากาชาดฯ และนางสุวาภรณ์ จิตต์พลีชีพ รองนายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดฯ
กลุ่มที่ 2 ร่วมกิจกรรมแจกเครื่องหนาวของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จำนวน 1,000 ชุด แก่ผู้ประภัยหนาว
ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่าสุด และห้องประชุม อบต.แม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในการนี้
พลโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี

จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย