จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14:30 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เยี่ยมนางสาวกนกการจน์ ทรัพย์มาก อายุ 29 ปี อยู่บ้านเลขที่ 121/397 หมู่ที่ 13 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากลมพัดแรง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้ต้นไม้ล้มทับ ได้รับบาดเจ็บทางสมอง
เข้าพักรักษาที่โรงพลาบาลสุราษฎร์ธานี ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบเงินจำนวน 3,000 บาท พร้อมช่อดอกไม้ เพี่อเป็นกำลังใจ
แก่ผู้ป่วย โดยมีนายแพทย์ประกอบ ลือเกียรติศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาล
สุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี