จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. นางนงลักษณ์ บุษยพรรณพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว อำเภอโซ่พิสัย โดยมีนายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี
เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

 จังหวัดบึงกาฬ
 จังหวัดบึงกาฬ
 จังหวัดบึงกาฬ
 จังหวัดบึงกาฬ
 จังหวัดบึงกาฬ