จังหวัดชัยนาท

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.  นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท
มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นายอรัญ ไชยเชษฐา ผอ.ศูนย์คนพิการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดชัยนาท นายประภาส มณีโชติ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาท นายดำรงค์ ดำรงพันธ์ รองนายกเทศมนตรี ตำบลตลุก
นายประทิน ช้างน้อย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลตลุก ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ ถุงยังชีพและชุดเครื่องนอน ให้แก่นายบุญเสริม สีสุข บ้านเลขที่ 61
หมู่ที่ 2 ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ไม่มีแขนและขาตั้งแต่กำเนิด ปัจจุบันอาศัยอยู่คนเดียวไม่มีผู้ดูแล
มีปัญหาในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกาย ต้องการความช่วยเหลือขอรถเข็นนั่งไฟฟ้า เพื่อความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน/เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยนาท