จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายจเร ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพินและสมาชิกจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอพุนพิน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย
และมอบถุงยังชีพ ให้กับครอบครัวผู้ประสบภัย ดังนี้
1. ครอบครัวเด็กหญิงฐิตมา เปลี่ยนสมัย (น้องออมสิน) อายุ 2 ปี ผู้ป่วยออทิสติก
2. คุณยายผง เปลี่ยนสมัย อายุ 102 ปี บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 5 ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. นางสาวทองสุข ออมสิน ผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ บ้านเลขที่ 96 หมู่ 2 ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี