จังหวัดลพบุรี

เมื่อ​วันที่ 10 ตุลาคม 2560  เวลา 11.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลหนองเมือง
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี และพื้นที่ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว

จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี