จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 นางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาด
จ.สตูล มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย โดยร่วมกับสถานีกาชาดที่ 14 พังงาเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้น ต.เขาขาว 202 ชุด
ต.น้ำผุ 164 ชุด ต.ละงู 530 ชุด ต.ปากน้ำ 120 ชุด ต.กำแพง 484 ชุด อำเภอละงู  รวม 1,500 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และให้กำลังใจผู้ประสบภัย
น้ำท่วมขัง และน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันที่ 20 – 24 ก.ย.2560 ที่ผ่านมา​

จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล