จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชกาจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายทวี เสริมภักดีกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดฯ คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ บ้านดอนตูม หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 16 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
จำนวน 383 ครัวเรือน น้ำล้นตลิ่งปิดทางเข้าหมู่บ้านทำให้ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมด้วย เทสโก้โลตัส สาขาเสริมไทย
คอมเพล็กซ์ ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับผู้นำชุมชนเพื่อดำเนินการแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมคณะ
ได้เดินทางสำรวจสถานการณ์น้ำในบริเวณพื้นบ้านดอนโด ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม