จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ ม.1 และม. 8
ตำบลวังทอง อำเภอศรีสำโรง ร่วมมอบถุงยังชีพจำนวน 35 ราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย