จังหวัดแพร่

เมื่อ​วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่
และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ได้ออกเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลต้าผามอก โดยมอบถุงยังชีพช่วยเหลือ จำนวน
50 ครัวเรือน

จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่